კითხვარი მოსწავლეთა და ტრენერთათვის. მეთოდური სახელმძღვანელო "მეტი შეგვიძლია"

კითხვა

1. როგორ შეაფასებდით მეთოდურ სახელძღვანელოს მთლიანობაში? გასაგებია თუ არა ეს მეთოდური სახელმძღვანელო ლოგიკურად? თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა თემები, რომელიც არ არის განხილული სახელმძღვანელოში? რა ცვლილებეს შეიტანდით ამ გამოცემაში?

2. როგორ შეაფასებდით ინდივიდუალურ მეთოდურ მომზადებას? დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება თუ როგორ უნდა შეიცვალოს/გაუმჯობესდეს მეთოდი.

3. თქვენი აზრით იქნებოდა თუ არა საჭირო დამატებითი სამუშაო მასალების დამატება (თეორიები, ვიდეოები, ინსტრუქციები, მაგალითები)? დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება.

4. სწავლების განმავლობაში იყო თუ არა წარმატებული მეთოდის გამოყენება?

5. გასაგებია თუ არა ინფორმაცია მეთოდთან დაკავშირებით? წინააღმდეგ შემთხვევაში რა არ არის გასაგები?

6. ზემოთ აღნიშნული კითხვებიდან რომელზე ისურვებდით დამატებითი ინფორმაციის მიღებას?

7. გაქვთ თუ არა კითხვები ან შენიშვნები აუდიტორიის წინაშე მეთოდურ სწავლებასთან დაკავშირებით? ან პირიქით, რამ გამოიწვია თქვენი ინტერესი და ენთუზიაზმი.